0702133333

0702133333

Kurikulum

Qiymətləndirmə

Müəllif: Facebook
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1

RİYAZİ TƏFƏKKÜRÜN İNKİŞAFINDA ÇALIŞMALAR ROLU

Müəllif: Malik Aranli
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1

Müxtəlif iş formalarda dərsin təşkili

Müəllif: Facebook
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1

AZƏRBAYCANDA KURİKULUM

Müəllif: Abdulla Qəhrəmanov
Nəşriyyat: XƏZƏR UNİVERSİTETİ
Nəşr yeri: XƏZƏR UNİVERSİTETİ
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1

Milli və ümumbəşəri dəyərlərin nəzərə alınması.

Müəllif: Facebook
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1

ŞƏXSİYYƏTİN İNKİŞAFI TƏRBİYƏSİ HAQQINDA KONSEPSİYA

Müəllif: Facebook
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1

DİDAKTİKA. TƏLİM PROSESİ.

Müəllif: Facebook
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1

TƏHSİLİN MƏZMUNU.

Müəllif: Facebook
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1

TƏLİMİN QANUNLARI VƏ QANUNAUYĞUNLUQLARI

Müəllif: Facebook
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1