0702133333

0702133333

Kurikulum

TƏLİMİN TƏŞKİLİ FORMALARI İNKİŞAF TARİXİ

Müəllif: Facebook
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1

DƏRSİN TİPLƏRİ MƏRHƏLƏLƏRİ VERİLƏN TƏLƏBLƏR

Müəllif: Facebook
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1

TƏLİMİN TƏŞKİLİNİN DİGƏR FORMALARI

Müəllif: Facebook
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1

TƏLİM METODLARININ TƏSNİFATI

Müəllif: Facebook
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1

ŞAGİRD NAİLIYYƏTLƏRİNİN MONİTORINQİ QİYMƏTLƏNDİRILMƏSİ.

Müəllif: Facebook
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1

MƏKTƏBDƏ METODİK İŞİN TƏŞKİLİ FORMALARI

Müəllif: Facebook
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1

Oxu standartlarını reallaşdırarkən məktəbəqədər tərbiyə

Müəllif: Bibixanım İbadova
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1

Sinif rəhbəri haqqında əsasnamə

Müəllif: Facebook
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1

Sinif rəhbərinin iş formaları

Müəllif: Facebook
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1