0702133333

0702133333

Coğrafiya

Təcrübəçi Tələbələrə kömək

Müəllif: fəl.dok. M.İ.Verdiyeva,b/m. D.T.Əfəndiyeva
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2017
Səhifə: 1

Coğrafiyanın tədrisi metodikası

Müəllif: Oqtay Alxasov
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2013
Səhifə: 1

Landşaftların səhralaşmasının fitocoğrafi xüsusiyyətinin tədqiqi

Müəllif: Hafizə ƏSKƏROVA
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2012
Səhifə: 1

Torpaq coğrafiyası torpaqşünaslığın əsası ilə II hissə

Müəllif: Həsənov Şahalı
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2010
Səhifə: 1

Torpaq coğrafiyası torpaqşünaslığın əsası ilə I hissə

Müəllif: Əsgərova Mətanət
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2010
Səhifə: 1

Ümumi və Tarixi Geologiya (Dərslik)

Müəllif: Telman Həbibov
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1

Geofiziki kəşfiyyat üsulları

Müəllif: A.A. Xələfli
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2008
Səhifə: 1

Coğrafi informasiya sistemləri

Müəllif: A.Ş. Mehdiyev
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2011
Səhifə: 1

Kiçik Qafqazın faydalı qazıntı yataqları

Müəllif: E.İ. Səfərov
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2012
Səhifə: 1