0702133333

0702133333

Ümumi Fizika

Ümumi Fizika Kursu

Müəllif: B.Z. Əliyev
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2010
Səhifə: 1

Atom Fizikası

Müəllif: Sevda Rzayeva
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2017
Səhifə: 1

Ümumi Və Tibbi Fizika Terminlərinin Qısa Lüğət

Müəllif: Şahmərdan Əmirov
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2008
Səhifə: 1

Atom və nüvə fizikası

Müəllif: T.A. Cəfərov
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2010
Səhifə: 11

Fizika Kursu

Müəllif: N.M. Mehdiyev
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2010
Səhifə: 1

Metal və ərintilərin elektrik xassələrinin fiziki tədqiqat metodları

Müəllif: V.İ. Əhmədov
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2007
Səhifə: 1

Elektrotexnikanın əsasları

Müəllif: E.H. Rəhimova
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2013
Səhifə: 1

Elektrotexnikanın və elektronikanın əsasları

Müəllif: A.Ə. Hacıyev, R.Q. Məmmədov
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2005
Səhifə: 1

ELEKTRONİKA ingilis, rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət І hissə. A – L

Müəllif: O.M. Sadıqov, Z.S. Musayev
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2011
Səhifə: 1