0702133333

0702133333

Kimya

Kolloid Kimyadan Praktikum

Müəllif: S.E.Məmmədov, T.O.Qəhrəmanov
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2018
Səhifə: 1

Kristalloqrafiya və kristallokimya

Müəllif: A.F. Şirinova
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2008
Səhifə: 1

ANALİTİK KİMYA

Müəllif: Ə.B. Əliyev, Ş.S. Əhməd
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2011
Səhifə: 1

ANALİTİK KİMYADAN LABORATORİYA İŞLƏRİ

Müəllif: Ə.B. Əliyev, Ş.S. Əhməd, T.G. Zeynalova
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2011
Səhifə: 1

Polimerlərin Fiziki Kimyası

Müəllif: E.Ə. Məsimov
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2010
Səhifə: 1

Qida Kimyası

Müəllif: X.M. Həşimova
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2010
Səhifə: 1

METALÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏR ÜZVİ PRAKTİKUMDA

Müəllif: M.Ə. Axundov
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2008
Səhifə: 1

ÜZVİ KİMYADA FİZİKİ TƏDQİQAT ÜSULLARI

Müəllif: M.Ə. Allahverdiyev
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2009
Səhifə: 1

Üzvi birləşmələrin adlandırılması

Müəllif: M.N. Məhərrəmov
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2009
Səhifə: 1