0702133333

0702133333

Hüquq

Gömrük-tarif tənzimlənməsi: maliyyə-hüquqi aspektlər

Müəllif: Əsmər Əliyeva
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2013
Səhifə: 1

Nəqliyyat hüququ

Müəllif: Əliyev Etibar
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2011
Səhifə: 1

VERGİ HÜQUQU

Müəllif: Y.N. Balakişiyeva, İ.R. Rəfibəyli
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2003
Səhifə: 1

Qiymətləndirmənin qanunvericilik təminatı

Müəllif: Xanhüseyn Kazımlı
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2003
Səhifə: 1

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT RƏMZLƏRİ

Müəllif: İ.H. Əliyev, E.Ə. Məhərrəmov
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2008
Səhifə: 1

AR Konstitusiyasının Preambulası Ümumi Müddəa Şərhi

Müəllif: Y.F. Xəlilov
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitaburdu.org
Nəşr ili: 2007
Səhifə: 1

İqtisadiyyatın Hüquqi Tənzimlənməsinin Əsasları

Müəllif: H.B. Allahverdiyev
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitaburdu.org
Nəşr ili: 2009
Səhifə: 1

Cinayət Hüququnda Cəza Problemi: Tarix Və Müasirlik

Müəllif: F.Y. Səməndərov
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitaburdu.org
Nəşr ili: 2009
Səhifə: 1

AR Xarici Əlaqə Orqanlarinin Təşkili Fəaliyyətinin Milli B.H.Ə

Müəllif: H.A. Qasımova
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitaburdu.org
Nəşr ili: 2005
Səhifə: 1