0702133333

0702133333

Coğrafiya

GEOMORFOLOGİYA IV DÖVR ÇÖKÜNTÜSÜNÜN GEOLOGİYA

Müəllif: Səmədov S.S
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2011
Səhifə: 1

EKOLOGİYA, ƏTRAF MÜHİT VƏ İNSAN

Müəllif: MAHMUD XƏLİLOV
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2006
Səhifə: 1

DÜNYANIN İQTİSADİ SOSİAL COĞRAFİYASI

Müəllif: R.H.MƏMMƏDOV
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2006
Səhifə: 1

COĞRAFİ KƏŞFLƏRİN TARİXİ SƏYYAHLAR

Müəllif: M.C.ƏLİYEV
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2009
Səhifə: 1

BİOЕKOLOGİYА АRЕАLOGİYАSI, DАYАNIQLI MODЕLİ

Müəllif: Ə.Həmzəyev
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2008
Səhifə: 1

BEYNƏLXALQ TURİZMİN COĞRAFİYASI

Müəllif: S.H.Rəhimov
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2002
Səhifə: 1

AZƏRBAYCANIN ŞƏRQİ ASİYA ÖLKƏLƏRİ İLƏ MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏRİ

Müəllif: Maral Manafova
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2008
Səhifə: 1

AZƏRBAYCAN TARİXİ ATLASI

Müəllif: KTABYURDU.ORG
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2007
Səhifə: 1

AZƏRBAYCANIN FİZİKİ COĞRAFİYASI

Müəllif: M.A. Müseyibov
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 1998
Səhifə: 1