0702133333

0702133333

Coğrafiya

YERQRULUŞU YERQRULUŞUNUN ELMİ ƏSASI

Müəllif: R.M. Quliyev
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2007
Səhifə: 1

YERALTI SULARIN DİNAMİKASI

Müəllif: E.A. Məmmədova
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2012
Səhifə: 1

ORTA ŞƏRQ ÖLKƏSİNİN İQTİSADİ SOSİAL COĞRAFİYASI

Müəllif: H.B.Soltanova
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2008
Səhifə: 1

XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ MƏDƏNİ FƏALİYYƏTİN TƏŞKİLİ

Müəllif: İLQAR HÜSEYNOV
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2008
Səhifə: 1

TURİZMİN ƏSASLARI

Müəllif: NİGAR ƏFƏNDİYEVA
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2007
Səhifə: 1

TORPAQŞÜNASLIQ VƏ TORPAQ COĞRAFİYASININ ƏSASLARI

Müəllif: Qərib Məmmədov
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2007
Səhifə: 1

Su Ehtiyatlarının İnteqrasiyalı İdarə Olunması

Müəllif: Z.S.MUSAYEV
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2009
Səhifə: 1

Геополитика

Müəllif: Əli Həsənov
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2012
Səhifə: 1

AZƏRBAYCANIN AVROPA ÖLKƏLƏRİ İLƏ ƏLAQƏSİ

Müəllif: Yaqub Mahmudov
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2007
Səhifə: 1