0702133333

0702133333

Torpaqşünaslıq

Reptillərin ekologiyası

Müəllif: S.Q. Cəfərova, S.T. Hümbətova, S.Ə. Əsgərova
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2010
Səhifə: 1

İnsan və heyvan fiziologiyası II hissə

Müəllif: Ə.H. Əliyev, F.Ə. Əliyeva, V.M. Mədətova
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2008
Səhifə: 1

İnsan və heyvan fiziologiyası I hissə

Müəllif: Ə.H. Əliyev, F.Ə. Əliyeva, V.M. Mədətova
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2007
Səhifə: 1

Bitkiçilik

Müəllif: Maarif Yusifov
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2011
Səhifə: 1

Qurani-Kərimdə bioloji fikirlər

Müəllif: Xudaverdi Qənbərov
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2009
Səhifə: 1

İNSAN EKOLOGİYASI:BİOLOJİ SOSİOLOJİ ASPEKTLƏR

Müəllif: E.M. Abbasova
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2005
Səhifə: 1

ALİ BİTKİ SİSTEMATİKASI LABORATORİYA MƏŞĞƏLƏSİ

Müəllif: E.M. Qurbanov
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2010
Səhifə: 1

MİKROBİOLOJİ TƏCRÜBƏYƏ AİD TAPŞIRIQ

Müəllif: M.R. Şəfiyev
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2010
Səhifə: 1

Bio Ekologiya; Arealogiyası, Dayanıqlı modeli

Müəllif: A.A. Qurbanzadə, Ə.Ə. Həmzəyev
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2008
Səhifə: 1