0702133333

0702133333

Torpaqşünaslıq

Aqrosenozun torpaq ekoloji problemi onun həlli yolu

Müəllif: Məmmədov
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2021
Səhifə: 1

Ətraf mühit problemli onun qorunub saxlanması strategiyası

Müəllif: kitabyurdu.org
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2021
Səhifə: 1

Embriologiya

Müəllif: KTABYURDU.ORG
Nəşriyyat: ktabyurdu.org
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2021
Səhifə: 1

Sitologiya

Müəllif: Məmmədhüseyn Babalioğlu Hüseynov
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2021
Səhifə: 1

Genetika (Dərs Vəsaiti)

Müəllif: S.Q.Həsənova, A.Q.Qarayeva, Ə.H.Qədimov, M.R.Şəfiyeva
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2021
Səhifə: 1

Bioloji Müxtəliflik Abşeron Yarımadasının Tarixi Abidəsi

Müəllif: Elman Yusifov
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2007
Səhifə: 1

Azərbaycan Respublikasinin Qirmizi Kitabi Fauna

Müəllif: KTABYURDU.ORG
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2013
Səhifə: 1

Radiobiologiya

Müəllif: E.S. Cəfərov
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2014
Səhifə: 1

Biоlоgiyanın Inkişaf Tariхi Və Mеtоdоlоgiyası

Müəllif: H.M. Hacıyeva, Ə.M. Məhərrəmov
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2009
Səhifə: 1