0702133333

0702133333

Blum Taksanomoiaysı
Kateqoria: Kurikulum
Dil: Azərbaycan
Müəllif: Facebook
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1
Kitab nömrəsi: 1
ISBN: 11
Yeni nəşr: Xeyr
Paylaş: | Yüklə

Məzmun standartı iki hissəyə ayrılır: bilik hissəsi və fəaliyyət hissəsi.
Bilik hissəsi- Şagird nəyi bilir?
Fəaliyyət hissəsi- Şagird bildiyini necə nümayiş etdirir?
Dediklərimizi sübut edək.
3.1.1. Söz və ifadələri seçir və qruplaşdırır.

Bilik Fəaliyyət
Yəni, “şagird, söz və ifadəni” nin tərifini bilir,məlumatı var (deklorativ bilik). Və bildiyini - seçir, qruplaşdırır, ümumilikdə-fəaliyyət göstərir.
Fəaliyyət

İdraki Psixomotor Ünsiyyət
Blum rəqs etmək, izah etmək,təsvir 
Taksa-sı Qaçmaq,çəkmək, etmək,təqdim et. 
Quraş -aq,yapmaq şərh etmək.