0702133333

0702133333

Dərs Planı Şablon
Kateqoria: Kurikulum
Dil: Azərbaycan
Müəllif: Facebook
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1
Kitab nömrəsi: 1
ISBN: 11
Yeni nəşr: Xeyr
Paylaş: | Yüklə

Standart:

Mövzu:

Məqsəd:

İnteqrasiya:

İş forması:

İş üsulu:

Resurslar:             

  Dərsin gedişi:

I mərhələ . Problemin qoyuluşu. Motivasiya:

Tədqiqat sualı:

II  mərhələ Tədqiqatın aparılması.

İş vərəqi 1.

İş vərəqi 2.

İş vərəqi 3.                                                                                 

İş vərəqi 4.

İş vərəqi 5.

III mərhələ: İnformasiya mübadiləsi

IV mərhələ. Müzakirə

Müzakirə sualları:

Şagirdlərin mümkün cavabları

6. Nəticə və ümumiləşdirmə.

Qiymətləndirmə.