0702133333

0702133333

FƏSİL 10.MICROSOFT ACCESS 2010

§10.1. Verilənlər bazası (VB) anlayışı. VB-nin struktur elementləri. VB-nin modelləri. Verilənlər Bazasının İdarəetmə Sistemləri (VBİS), onların funksiyaları və növləri. VBİS-in komponentləri. VBİS-in təsnifatı..................................................................................................................... §10.2. MS Access 2010-da verilənlər bazasının təşkili üsulları..................................................

 §10.3. Microsoft Access 2010 proqram pəncərəsi və onun əsas komponentləri. Ribbon (Лента/Lent) interfeysi....................................................................................... 

§10.4. Verilənlərin tipləri..........................................................................................

 §10.5. Fayl əməliyyatları (Backstage View) ...................................................

§10.6. Süzgəclərin və sorğuların hazırlanması.................................................