0702133333

0702133333

FƏSİL 9. MICROSOFT POWERPOINT 2010

§9.1. PowerPoint 2010-un əsas anlayışları...............................................................................

§9.2. Fayl əməliyyatları....................................................................................................

 §9.3. Təqdimatların hazırlanması........................................................................................

§9.4. Slaydların redaktəsi və formatlaşdırılması...........................................................................

§9.5. Insert (Вставка/Əlavə et) lent tabı və onun lent qrupları.................................................

§9.6. Design (Дизайн/Dizayn) lent tabı və onun lent qrupları...................................................

§9.7. Transitions (Переходы/Keçidlər) lent tabı və onun lent qrupları.........................................

 §9.8. Animation (Анимация/Animasiya) lent başlığı..............................................................

§9.9. Slide Show (Показ слайдов/Slayd göstərilməsi) lent tabı və onun lent qrupları................

§9.10. View (Вид/Görünüş) lent tabı və onun lent qrupları............................................................