0702133333

0702133333

FƏSİL 8. MICROSOFT EXCEL 2010

§8.1. Microsoft Excel 2010 haqqında ümumi məlumat..............................................................

§8.2. Excel 2010 elektron cədvəlinin komponentləri. Verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi....

§8.3. Xana və verilənlərin formatlaşdırılması...............................................................................

§8.4. Xanaların doldurulması.....................................................................................................

§8.5. MS Excel 2010 cədvəl prosessorunun əsas funksiyaları və onlardan istifadə qaydaları....

§8.6. Xanalara düsturların daxil edilməsi zamanı yarana biləcək problemlər........................

§8.7. Fayl əməliyyatları........................................................................................

§8.8. Lent interfeysinin Home (Главная/Ev) lent tabı və onun əmrləri.......................................

 §8.9. Lent interfeysinin Insert (Вставка/Əlavə et) tabı və onun əmrləri................................

§8.10. Lent interfeysinin Page Layout (Разметка Страницы/Səhifə düzəni) tabı və onun əmrləri............................................................................................

§8.11. Lent interfeysinin Formulas (Формулы/Düsturlar) tabı və onun əmrləri.......................

§8.12. Lent interfeysinin Data (Данные/Verilənlər) tabı və onun əmrləri...............................

§8.13. Lent interfeysinin Review (Рецензирoвание/İcmal) tabı və onun əmrləri......................

§8.14. Lent interfeysinin View (Вид/Görünüş) tabı və onun əmrləri..........................................