0702133333

0702133333

FƏSİL 6. MICROSOFT WINDOWS 7

§6.1. Windows ailəsinin əməliyyat sistemləri haqqında qısa məlumat...........................................

 §6.2. Windows 7 əməliyyat sisteminin təyinatı və əsas xüsusiyyətləri. Windows 7 əməliyyat sisteminin əsas anlayışları..................................................

§6.3. Windows 7 ƏS-də AERO interfeysinin funksiyaları............................................................

 §6.4. Desktop (Рабочий стол/İş masası) və onun əsas komponentləri.........................................

§6. 5. Taskbar (Панель задач/Tapşırıq paneli)..............................................................

§6.6. Start (Пуск/Başlat) düyməsi............................................................................................

§6.7. Recycle bin (Корзина/Səbət).....................................................................

§6.8. Gadgets (Гаджеты/Mini proqramlar)............................................................................

§6.9. Windows 7 ƏS-nin əsas obyektləri: fayl (file), qovluq (folder), qısayol (shortcut).............

§ 6.10. Shortcut (Ярлык/Qısayol)................................................................................... 

§6.11. Windows 7 ƏS-də pəncərələrin növləri və onlarla iş prinsipləri. Pəncərələrin nizamlanması......................................................................................... 

§6.12. Windows Explorer (Проводник/Windows bələdçisi).......................................................

§6.13. Qovluqlar və fayllar üzərində əməliyyatlar. Mübadilə buferi...................................... 

§6.14. Control Panel (Панель управления/ İdarəetmə paneli) və onunla iş prinsipləri.................

§6.15. Standart proqramlar................................................................................................