0702133333

0702133333

FƏSİL 5. ƏMƏLİYYAT SİSTEMLƏRİ

§5.1. Əməliyyat sistemi anlayışı................................................................................................ 

§5.2. Əməliyyat sistemlərinin təsnifatı...................................................................................... 

§5.3. Əməliyyat sistemləri ailəsi.................................................................................................. 

§5.4. Əməliyyat sisteminin əsas funksiyaları.................................................................................. 

§5.5. Fayl anlayışı...........................................................................................................

§5.6. Kataloq (MS DOS) və Qovluq (Windows) anlayışı..........................................................

§5.7. Fayl sistemləri..................................................................................................