0702133333

0702133333

FƏSİL 1.1.SAY SİSTEMLƏRİ

Mövqesiz say sistemləri.

Mövqeli say sistemləri.

İkilik say sistemi, səkkizlik say sistemi, onaltılıq say sistemi.

Bir say sistemindən başqasına keçid.

Müxtəlif say sistemlərində hesab əməlləri.