0702133333

0702133333

FƏSİL 13. QLOBAL ŞƏBƏKƏLƏR

§13.1. Qlobal şəbəkələr haqqında qısa məlumat.........................................

§13.2. İnternetin qısa tarixi…………………………………………………………………

§13.3. İnternet qlobal şəbəkəsinin baza protokolları (TCP/IP). İnternetdə resursların ünvanlaşdırılması……………………………………………………

§13.4. İnternet xidmətləri…………………………………………………

 §13.5. İnternetdə axtarış sistemləri. Sosial şəbəkələr..............................................................

13.6. Sənəd və sənəd dövriyyəsi…………………………………………………………

§13.7. Elektron imza. Elektron hökumət………………………………………………

§13.8. İnternetdə müəlliflik hüquqları. Bulud texnologiyaları...............................................