0702133333

0702133333

FƏSİL 7. MICROSOFT WORD 2010

§7.1. Microsoft Office 2010 haqqında məlumat..................................................................

§7.2. Mətn redaktorları və onların əsas anlayışları...............................................................

§7.3. Microsoft Word 2010 mətn prosessorunun işə salınması, proqram pəncərəsi və onun əsas komponentləri.................................................................................................  §7.4. Mətnin daxil edilməsi və redaktəsi. Mətn sahəsində hərəkət. Mətn fraqmentinin seçilməsi və surətinin köçürülməsi. Mətn fraqmentinin yerinin dəyişdirilməsi. Drag and Drop texnologiyası. Mübadilə buferi ilə iş........................................................................................................ 

§7.5. Fayl əməliyyatları (Backstage View).................................................................................

§7.6. Lent interfeysinin Home (Главная/Ev) tabı və onun lent qrupları............................... 

§7.7. Lent interfeysinin Insert (Вставка/Əlavə et) tabı və onun lent qrupları...........................

§7.8. Lent interfeysinin Page Layout (Разметка страницы/Səhifə düzəni) tabı və onun lent qrupları............................................................................................... §7.9. Lent interfeysinin References (Ccылки/İstinadlar) tabı və onun lent qrupları....................

§7.10. Lent interfeysinin Mailings (Рассылки/Göndərişlər) tabı və onun lent qrupları..............

§7.11. Lent interfeysinin Review (Рецензирование/İcmal) tabı və onun lent qrupları...............

§7.12. Lent interfeysinin View (Вид/Görünüş) tabı və onun lent qrupları.....................................