0702133333

0702133333

Natural Ədədlər
Kateqoria: Riyaziyyat
Dil: Azərbaycan
Müəllif: Facebook
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1
Kitab nömrəsi: 1
ISBN: 11
Yeni nəşr: Xeyr
Paylaş: | Yüklə

TEST - 113 ) : Böləni 4 dəfə artırdılar . Qismətin 4 dəfə artması üçün bölünəni necə dəyişmək lazımdır ? HƏLLİ : Bölünən a , bölən b , qismət c olsun . Onda ܉ ∶ ܊ = ܋ <= ܉ = ܊ ∗ ܋ və b = ܉ ܋ olar . ܉૟૚ = ܋ ∗ ܊૟૚ = ܋૝ ∗ ܊૝ = ૚܋ ∗ ૚܊ = ૚܉ Onda . ܋૝ = ૚܋ , ܊૝ = ૚܊ , əsasən Şərtə Deməli bölünəni 16 dəfə artırmaq lazımdır . CAVAB : ----------------- 16 dəfə artırmalı ( B ) TEST – 116 ) : Bölünən 18 dəfə , qismət 3 dəfə artırılarsa , bölən necə dəyişər ? HƏLLİ : Bölünən a , bölən b , qismət c olsun . Onda ܉ ∶ ܊ = ܋ <= ܉ = ܊ ∗ ܋ və b = ܉ ܋ olar . = ૚܊ Onda . ܋૜ = ૚܋ , ܉ૡ૚ = ૚܉ , əsasən Şərtə ૚܉ ૚܋ = ܉ૡ૚ ܋૜ = ૟ ܉ ܋ . alınar ܊૟ = Deməli bölən 6 dəfə artar . CAVAB : ----------------- 6 dəfə artar ( B )