0702133333

0702133333

Həndəsənin əsas anlayışları
Kateqoria: Riyaziyyat
Dil: Azərbaycan
Müəllif: Facebook
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1
Kitab nömrəsi: 1
ISBN: 11
Yeni nəşr: Xeyr
Paylaş: | Yüklə

TEST – 1 : Qonşu bucaqların fərqi ૝૟° - dir . Kiçik bucağı tapın . A ) 100 ° ; B ) 90 ° ; C ) 80 ° ; D ) 70 ° ; E ) 67 ° TEST – 2 : Qonşu bucaqların nisbəti 7 : 5 kimidir . Böyük bucağı tapın . A ) 45 ° ; B ) 75 ° ; C ) 105 ° ; D ) 115 ° ; E ) 125 ° TEST – 3 : Qonşu bucaqlardan biri o birinin ૚ ૡ hissəsini təşkil edir . Kiçik bucağı tapın . A ) 10 ° ; B ) 20 ° ; C ) 30 ° ; D ) 40 ° ; E ) 60 ° TEST – 4 : Qonşu bucaqlardan biri digərinin 20 % - ni təşkil edir . Bu bucaqların fərqini tapın A ) 70 ° ; B ) 30 ° ; C ) 120 ° ; D ) 80 ° ; E ) 40 ° TEST – 5 : İki qonşu bucaqdan biri o birinin 5 mislindən 30 ° azdır . Böyük bucağın kiçik bucağa olan nisbətlərini tapın . A ) ૚ ૜ ; B ) ૛ૢ ૠ ; C ) ૚ૢ ૠ ; D ) ૛૚ ૢ ; E ) ૛૜ ૢ