0702133333

0702133333

Üçbucağın əsas komponentləri
Kateqoria: Riyaziyyat
Dil: Azərbaycan
Müəllif: Facebook
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1
Kitab nömrəsi: 1
ISBN: 11
Yeni nəşr: Xeyr
Paylaş: | Yüklə

Həndəsə - həndəsi fiqurların xassələri haqqında elmdir . Planimetriya bütün nöqtələri eyni bir müstəvi üzərində yerləşən həndəsi fiqurların xassələrini öyrənir , stereometriya isə fəza fiqurlarının xassələrini öyrənir . Nöqtə , düz xətt və müstəvi həndəsənin ilk anlayışları olduqları üçün tərif olunmurlar . Müstəvi üzərində əsas həndəsi fiqurlar nöqtə və düz xətdir . Nöqtə əsasən bir hərflə işarə olunur . Məsələn : (.) A nöqtəsi . Müstəvi üzərində olan A nöqtəsi verilmiş a düz xətti üzərində olarsa , bu fakt A ∈ a kimi , B nöqtəsi həmin düz xətt üzərində deyilsə , bu fakt B ∉ a və ya C ∉ a kimi işarə olunur . Düz xətt adətən bir kiçik hərflə və ya həmin düz xətt üzərində olan iki nöqtə ilə verilir . Məsələn a düz xətti və ya AB düz xətti .