0702133333

0702133333

Çevrənin əsas komponentləri
Kateqoria: Riyaziyyat
Dil: Azərbaycan
Müəllif: Facebook
Nəşriyyat: Facebook
Nəşr yeri: Facebook
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 1
Kitab nömrəsi: 1
ISBN: 11
Yeni nəşr: Xeyr
Paylaş: | Yüklə

TƏRİF : Verilmiş xassəni ödəyən bütün nöqtələr çoxluğuna həmin xassəli nöqtələrin həndəsi yeri deyilir . TƏRİF : Müstəvinin mərkəz adlanan nöqtəsindən bərabər məsafədə yerləçən nöqtələrin həndəsi yerinə çevrə deyilir . Radius - Çevrənin mərkəzinin onun istənilən nöqtəsi ilə birləşdirən düz xətt parçasına deyilir və adətən r və ya R ilə işarə olunur . Qövs - Çervrənin hər hansı hissəsinə deyilir və məsələn ࡰ࢓࡭ ෛ kimi işasrə olunur. Kəsən - Çevrənin iki nöqtəsindən keçən düz xəttə deyilir . Məsələn MN düz xətti .