0702133333

0702133333

Abituriyyentin İnformatika Bələdçisi Test Toplusu I-hissə
Kateqoriya:
Dil: Azərbaycan
Müəllif: Tural Sofuyev,Kamran Əsədov ,Səadət Məhərrəmova
Nəşriyyat: RM nəşriyyat
Nəşr ili: 2024
Səhifə: 377
Yeni nəşr: Bəli
Qiymət: 15 azn


Sizə təqdim olunan bu kitab   “Milli.info” Tədris Mərkəzinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Dövlət İmtahan Mərkəzinin informatika fənni üzrə qəbul proqramına əsasən, V-XI sinif ümumtəhsil müəssisələrinin sinif dərslikləri və  Kurikulumun təlim nəticələrinin tələblərinə uyğun olaraq hazırlanıb.

 

1.İNFORMASİYA VƏ İNFORMASİYA PROSESLƏRİ

İnformatika və informasiya. İnformasiyanın əsas xassələri. İnformasiyanın növləri və təqdimedilmə formaları. İnformasiyanın ötürülməsi. İnformasiyanın emalı. İnformasiyanın saxlanması.

2.SAY SİSTEMLƏRİ

Mövqesiz say sistemləri. Mövqeli say sistemləri. İkilik say sistemi. Səkkizlik say sistemi. Onaltılıq say sistemi. Bir say sistemindən başqasına keçid. Müxtəlif say sistemlərində hesab əməlləri

3.MODELLƏŞDİRMƏ

Modellər və onların təsnifatı. İnformasiya modellərinin növləri. Cədvəl informasiya modeli. Ağac informasiya modeli. Qraf informasiya modeli. Kompüter modelləşdirməsi

4.KOMPÜTERİN APARAT TƏMİNATI

Kompüterlər və onların təsnifatı. Fərdi kompüterlərin növləri. Kompüterin iş prinsipi. Giriş qurğuları (klaviatura, siçan, mikrofon, skaner, veb-kamera). Çıxış qurğuları (monitor, printer, səs ucaldanlar, proyektor). Yaddaş qurğuları (RAM, HDD, SSD, CD və DVD optik disklər, fleş-yaddaş, disket). Mərkəzi prosessor. Portlar və bağlayıcılar. Kompüterin əsas xarakteristikaları.

5.KOMPÜTERİN PROQRAM TƏMİNATI

Sistem proqram təminatı (əməliyyat sistemləri, utilitlər, drayverlər). Tətbiqi proqram təminatı. Proqramlaşdırma alətləri.

6.MƏTNLƏRİN EMALI

Mətn sənədinin yaradılması. Sənədin redaktəsi. Sənədin formatlanması. Mətn redaktorunda cədvəllər. Sənədə müxtəlif obyektlərin əlavə edilməsi (şəkil, cədvəl, diaqram, düstur). Axtarış və əvəzetmə

7.ELEKTRON CƏDVƏLLƏR

Elektron cədvəl və onun komponentləri (xana, sətir, sütun, iş vərəqi). Mütləq və nisbi ünvanlar. Düsturlar. Elektron cədvəldə funksiyalar. Diaqramlar və onların elementləri. Elektron cədvəl proqramında modelləşdirmə. Statistik verilənlər əsasında proseslərin modelləşdirilməs

8.VERİLƏNLƏR BAZASI

“Verilənlər bazası” anlayışı. Verilənlər modeli. Verilənlər bazasının idarəolunması sistemi. Cədvəllər və onlar arasında əlaqələr. Sorğular. Formalar. Verilənlərin axtarışı və çeşidlənməsi. Hesabatlar.