0702133333

0702133333

Azərbaycan Kitabxanaları

N. Gəncəvi adına Uşaq Kitabxana-Klubu

Haqqında

N. Gəncəvi adına Uşaq Kitabxana Klubu 1988-ci ildən fəaliyyət göstərir və 1991-ci ildən N. Gəncəvinin adını daşıyır. Fondda 20087 nüsxə kitab var.

Şabran rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Haqqında

Şabran rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi 1979-cu ildə yaradılmışdır.

Şamaxı rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Haqqında

1905-ci il İnqlabından sonra Şirvan qəzasının Şamaxı şəhərində başda Abbas Səhət, M.Ə.Sabir, Cəmo Cəbrayılbəyli və başqaları olmaqla bir dəstə marrifpərvər, ziyalı qiraətxana-kitabxana təhsis ediblər. Bu kitabxana-qiraətxana 1918-ci ilin mart ayına qədər yaşamamışdır. 1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra kitabxana yenidən bərpa olunmuşdur. Indi bu kitabxana Şamaxı şəhərinin mərkəzində tikilmiş xusisi binada yerləşir.
Şamaxı rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemində 6 şöbə var.

Haqqında

Şəki Mərkəzləşdirilmiş Kitabxanalar Sistemi 1978-ci ildən fəaliyyət göstərir. Şəki rayon MKS-nin mərkəzi kitabxanası M.F.Axundovun adını daşıyır və 85 kitabxana filialı özündə birləşdirir. MKS-nin kitab fondu 610265 nüsxədir.

Haqqında

Şəmkir rayon Mərkəzi Kitabxanasının əsası 1932-ci ildə qoyulub. 1980–ci ildən Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi kimi fəaliyyət göstərir. Şəmkir rayon MKS-nin 1 mərkəzi kitabxanası, 95 kitabxana filialı var.

Haqqında

Şirvan şəhər Mərkəzləşmiş Kitabxana Sistemi 1979-cu ildə yaradılmışdır. MKS-nin tərkibində Mərkəzi kitabxana və onun 19 filialı, o cümlədən 2 usaq kitabxanası, 1 gənclər kitabxanası fəaliyyət göstərir.Mərkəzi kitabxanada 7 şöbə var.