0702133333

0702133333

Alqoritm proqramlaşdırma

Corel Draw 12

Müəllif: Mətləb Əlizadə
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2022
Səhifə: 0

MS Exceldə Biznes-statistika və proqnozlaşdırma

Müəllif: N.İ. Zaxarçenko
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2022
Səhifə: 0

FƏRDİ KOMPÜTERİN ELEMENT VASİTƏLƏRİ VƏ PERİFERİYA QURĞULARI

Müəllif: A.B. Babayeva, E.V. Seyidzadə
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2022
Səhifə: 0

EXCEL, ACCESS VƏ DELPHİ

Müəllif: G.M. Novruzov, G.S. Həsənov
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2022
Səhifə: 1

ASSEMBLER PROGRAMLAŞDIRMA DİLİ

Müəllif: Əhməd Sadıxov
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2022
Səhifə: 0

AÇIQ QAYNAQLI MÜASİR HƏLLƏR

Müəllif: Camal Şahverdiyev
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2022
Səhifə: 1

MÜASIR İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ

Müəllif: M.N. Əlizadə, İ.K. Musayev, E.B Əliyev
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2022
Səhifə: 0

İNTELLEKTUAL SİSTEMLƏR VƏ TEXNOLOGİYALAR

Müəllif: R.Ə. Balayev, M.N. Əlizadə, İ.K. Musayev
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2022
Səhifə: 0

ELEKTRON BİZNES

Müəllif: İ.K. Musayev, M.N. Əlizadə, A.B. Mahmudov
Nəşriyyat: KTABYURDU.ORG
Nəşr yeri: KTABYURDU.ORG
Nəşr ili: 2022
Səhifə: 0