0702133333

0702133333

İnformatika sinif dərslikləri

5 sinif dərslik komplekti (2020)

Müəllif: R.Mahmudzadə, İ.Sadıqov, N.İsayeva
Nəşriyyat: Bakı
Nəşr yeri: Baku
Nəşr ili: 2020
Səhifə: 0

6 sinif dərslik komplekti (2021)

Müəllif: R.Mahmudzadə, İ.Sadıqov, N.İsayeva
Nəşriyyat: Bakı
Nəşr yeri: Baku
Nəşr ili: 2021
Səhifə: 0

6 sinif dərslik komplekti (2021)

Müəllif: R.Mahmudzadə, İ.Sadıqov, N.İsayeva
Nəşriyyat: Bakı
Nəşr yeri: Baku
Nəşr ili: 2021
Səhifə: 0

7 sinif dərslik komplekti Dərslik 2016

Müəllif: R.Mahmudzadə, İ.Sadıqov, N.İsayeva
Nəşriyyat: Bakı
Nəşr yeri: Baku
Nəşr ili: 2016
Səhifə: 0

7 sinif dərslik komplekti Dərslik 2014

Müəllif: R.Mahmudzadə, İ.Sadıqov, N.İsayeva
Nəşriyyat: Bakı
Nəşr yeri: Baku
Nəşr ili: 2014
Səhifə: 0

8 sinif dərslik komplekti (2015)

Müəllif: R.Mahmudzadə, İ.Sadıqov, N.İsayeva
Nəşriyyat: Bakı
Nəşr yeri: Baku
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 0

8 sinif dərslik komplekti (2015)

Müəllif: R.Mahmudzadə, İ.Sadıqov, N.İsayeva
Nəşriyyat: Bakı
Nəşr yeri: Baku
Nəşr ili: 2015
Səhifə: 0

9 sinif dərslik komplekti (2020)

Müəllif: R.Mahmudzadə, İ.Sadıqov, N.İsayeva
Nəşriyyat: Bakı
Nəşr yeri: Baku
Nəşr ili: 2020
Səhifə: 0

9 sinif dərslik komplekti (2020)

Müəllif: R.Mahmudzadə, İ.Sadıqov, N.İsayeva
Nəşriyyat: Bakı
Nəşr yeri: Baku
Nəşr ili: 2020
Səhifə: 0